I bottle all my hurt inside


kendi acımı içimde şişeledim 


I guess I’m leavin the lie


sanırım yalanı terkediyorum


Inside my mind each day I die


beynimin içinde her geçen gün ölüyorum 


What can bring me back to life?


beni hayata tekrardan ne döndürebilir? 


I sell the world a gesture


dünyayı bir jeste satıyorum 

Someone to say ”you’re beautiful”


birinin ’sen güzelsin’ demesine… 


Come find this parried treasure


gel bul bu terkedilmiş hazineyi


Reminds me too a time ago


bana bir zaman önce bırakılan…